Satın Alma Kuralları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(Geçerli Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneğidir.)


1-TARAFLAR
Satıcı :
...
Alıcı :
...
2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait akminakumassatis.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı  nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup, süreli olarak belirtilen fiyatlar süre sonuna kadar geçerlidir.
3-ÜRÜNLER
Sepet Bilgileri :
{%SEPET_BILGILERI%}
3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. Bu satış sözleşmesinde belirtilen ürün ya da ürünler STOKLARIMIZ İLE SINIRLI OLUP stokta kalmayan ürün ya da ürünler için İADE PROSEDÜRÜ uygulanacaktır. Ayrıca satılan ürünler için uygulanan her türlü indirim ve kampanyalar sadece ilgili ürüne aittir.
3.2. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4- ALICININ BİLGİ ALDIĞINI KABUL VE BEYAN ETTİĞİ HUSUSLAR
4.1. Alıcı işbu sözleşme uyarınca aşağıda sayılan konularda, satıcı ile aralarındaki mesafeli satım sözleşmesinin kurulmasından önce, akminakumassatis.com  isimli internet sitesinin ilgili bölmesinde yayınlanan işbu sözleşmeyi, diğer sözleşmeleri, bildirimleri ve tüm açıklamaları okuyup, incelediğini ve satım sözleşmesinin kurulmasına bu şekilde onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
a) Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) Ürünlerin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) Satıcı tarafından uygulanan alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve alıcıya elektronik iletişim kuralları ile alıcının bu hususlarda satıcıya verdiği izinler, alıcının kanuni hakları, satıcının hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
d) Ürünler için satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları (resmi tatiller vs.)
e) Sözleşme konusu ürünler için satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere alıcının satıcıya ödeyeceği toplam bedel),
f) Ürünlerin alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
g) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
h) alıcının cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,
ı) Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda alıcının cayma hakkını kaybedeceği,
i) Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda satıcıya karşı sorumlu olacağı, satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı alıcıya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
j) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
k) Alıcının İnternet Sitesi?nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
l) Uyuşmazlık hallerinde alıcının satıcıya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
5- TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ
Teslimat kargo şirketi aracılığı ile alıcının belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir.
5.1. Kargo ve Taşıma Bilgileri
5.1.1. Satıcının Sorumlukları
Satıcı, gönderi işleminin tüm aşamalarını mağazasının markası adı altında yapmakla yükümlü olmamakla birlikte, her ne suretle olursa olsun ürünlerin son kullanıcıya kusursuz şekilde ulaştırılmasından sorumludur. Dağıtım aşamasındaki sorunlarda müşteri ilk olarak satıcıya başvurarak ürününün teslimatını ya da bilgisi hakkında soru sorma ve bilgi alma hakkına sahiptir.
5.1.2. Sipariş Ulaşım Süresi
Özel durumlar dışında satıcıdan satın alınan ürünler faturası ile birlikte siparişin verilmesinden itibaren en geç 1-30 iş günü içerisinde kargoya verilir. Özel durumlar kapsamına; resmi ve bölgesel tatiller, yılbaşı ve birleştirilmiş dini bayram tatilleri girer. Bu tatillerde satıcının dağıtım çözüm ortakları çalışmadığından sipariş girişi tarihine bağlı olarak sevkiyat tatil sonrasına bırakılır.
5.1.3. Kargo ve Kargo Ücretleri
Nakliye ücretleri ürün ağırlık ve hacmine göre değişmekte olup, belirlenen kargo ücreti sipariş sırasında ekranda gözükmektedir. Kargo ücreti alınmayan ürünler ise o ürünle ilgili alanda belirtilmektedir.
5.1.4. Teslimat Sırasında Ödeme
Tüm ücretler sipariş aşamasında tahsil edildiğinden teslimat sırasında dağıtım görevlisine herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir.
6- GENEL HÜKÜMLER
6.1.Alıcı, akminakumassatis.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve tüm bu hususları elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.
6.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
6.3. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
6.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
6.7. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.
6.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri alıcı tarafından karşılanacaktır.
6.9. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcıdan talep etme hakkını haizdir.
6.10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
6.11. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
6.12. Alıcı, satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
6.13. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran alıcıyı bağlayacaktır.
6.14. Alıcı, satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
6.15.  Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7-  İADE VE İPTAL PROSEDÜRÜ
Alıcı, ürün, varsa hediyesi ve ürünün bütün standart aksesuarları, ambalajı hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte satıcıya göndermekle yükümlüdür. İade ürün bedelleri, ürünler depoya ulaştığı andan itibaren, ürünün iade şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra iade edilir.
7.1. Kredi Kartına İade Prosedürü
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir;
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Alıcının kredi kartına iadesinde anlaşmalı bankanın prosedürleri geçerlidir.
Alıcı, satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 10 (on) günü bulabileceğini, taksitli alışveriş yapılmış ise bu durumda iadenin bankanın insiyatifinde taksitli olarak yapılabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı, olası gecikmeler için satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Kapıdan Ödeme İle Havale/Eft Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.
7.3. İptal
İptal, ürün sevkiyatı başlamadan önce müşterinin ürünü almaktan vazgeçmesi durumunda yapılacak işlemdir. Alıcı iptal sürecini başlatmak için Hesabım ->Siparişlerim sekmesinden iptal sürecini başlatmalıdır.
8- CAYMA HAKKI
8.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 12) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.
8.2. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı satıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. 395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
8.4. Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ve alıcı tarafından on dört gün içinde cayma hakkı kullanılmayan ürünler için bu süre geçtikten sonra cayma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususta süresinde cayma hakkını kullanmayan alıcı, ürünün gümrükte beklemesinden kaynaklanan her türlü saklama bedeli, cezai ödemeler ve benzeri nitelikteki ücretleri ödemekle sorumludur.
8.5. Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
8.6. Alıcıya gönderilen malın ayıplı olması halinde, işbu sözleşmenin 7. Maddesinde düzenlenen cayma hakkına ilişkin hüküm ve süreler uygulanır.
9- CAYMA HAKKIKULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin ?cayma hakkının istisnaları? başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır.
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler).
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde. -Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.) Oyun Konsolları , Aksesuar ve Oyunları ( Oyunların ambalajı açılıp online kodları kullanılabileceği v.b. için, Aksesuarların ambalajı açılıp parça değişikliği yapılabileceği v.b. için, Oyun konsolları açılıp sistem yüklemeleri v.b. yapılabileceğinden iade alınmazlar )
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde. (Ayrıca her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetlerde cayma hakkı kullanılmaz.)
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen ürünlerde.
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.
k)Hür türlü kozmetik ürünlerinde, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir
İade ürün bedelleriniz, ürünler depoya ulaştığı andan itibaren, ürünün iade şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra iade edilir.
10- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu?nda düzenlenen Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Tarafların birbirlerine karşı edimlerini yerine getirmesine ilişkin yapacakları tüm bildirimler yazılı yapılmak zorundadır. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
akminakumassatis.com'un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, Bu tip durumlarda Alıcı, akminakumassatis.com un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür alıcı tarafından kabul edilir)
Ayrıca alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11-YETKİLİ MAHKEME VE SAİR HUSUSLAR
11.1.İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur ve alıcı bu hususu kabul beyan ve taahhüt eder.

11.2.İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, iptal, ortadan kaldırma ve sair nedenlerle geçersiz sayılması halinde taraflar diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.


Güvenli Alışveriş

Kart bilgileriniz 256 Bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.

Hızlı Kargo

Siparişleriniz en kısa sürede adresinize teslim edilir.

Müşteri Temsilcisi

Size uygun ürün için destek olmaya hazırız.

Ödeme Seçenekleri

Havale, EFT, kredi kartlarıyla ödeme seçenekleri...

2024© AKMİNA KUMAŞ. Tüm hakları saklıdır. | Avinga

Alışveriş Sepetim